Names Prins Jelte I, Prinses Jubien I en Narrin Sien
bedanke veer alle vrijwilligers, het JIS, VAS en CV de Schinöster
veur hun biedrage aan de jeugkarneval 2020 in Sjènne.


Proclamatie
Proclamatie

Ein speciaal woord van dank aan ozze sjponsors!
Zie dachte aan de jeugd van Sjènne!
Dink geer auch aan hun?
Alvas bedankt!