Names Prins Maik I, Prinses Sterre I en Nar Glenn
bedanke veer alle vrijwilligers, het JIS, VAS en CV de Schinöster
veur hun biedrage aan de jeugkarneval 2018 in Sjènne.

Ein speciaal woord van dank aan ozze sjponsors
Zie dachte aan de jeugd van Sjènne! Dink geer auch aan hun?
Alvast bedankt!

SPONSORS 2018